• was ruim veertig jaar actief als stukkiestikker, blaadjesmaker en fantast. Een serieus aantal van de door hem geschreven interviews, reportages en onderzoeken leidde tot publicaties in dag- en weekbladen en vermelding in radio- en televisieprogramma’s.
  • schreef non-fictieboeken over de gevolgen van de bezettingsjaren in de dorpen Hoogmade en Woubrugge (1998) en – samen met co-auteur Jiska Vijselaar – het boekje ‘Uitgesproken’, waarin tien Nederlandse rechters worden geportretteerd en vertellen over hun vak (2004 uitgave SDU).
  • schreef vier bad sellers: ‘Dealey Plaza ’s Gravenhage’ (2012), ‘Watervrees’ (2013), beide uitgaven van PMA, ‘Pas’ (2016), uitgave in eigen beheer en ‘Een onfortuinlijk Ongeval’ (2020), uitgegeven door ‘Pied-à-Terre’ in Den Haag.
  • Maakte een interviewbundel over het fenomeen ‘nakomer’, in 2022 uitgegeven door Uitgeverij Saam in Hillegom.

Kort CV:

Geboren: Ja. 1951 Den Haag.
Middelbare school: Ook. Begonnen op het St. Aloysius College in Den Haag, van daaruit gedegradeerd naar de Mulo. Die opleiding met succes afgerond, diploma helaas kwijtgeraakt. Heeft een bloeiende carrière niet in de weg gestaan.
Vakopleiding: De Harde Praktijk.
Januari 1972 – december 1975: krullenjongen bij Autovisie.
Januari 1976 – augustus 1979: gevorderd krullenjongen bij Het Bovagblad, uitgave van de Bovag, organisatie van bedrijven in de auto- en (motor)fietsenbranche etc.
September 1979 – december 1981: redacteur bij achtereenvolgens de KABO-Post en Aaneen, tijdschriften van ambtenarenvakbond AbvaKabo FNV.


Januari 1982 – juni 1990: hoofdredacteur van Metalektro Profiel, tijdschrift van de FME, brancheorganisatie van bedrijven in de metaal, kunststof en elektrotechniek, van Hoogovens tot Philips en van Fokker tot DAF Trucks.
Juli 1990 – september 2000: redacteur bij ‘Onderneming‘, weekblad van ondernemersvereniging VNO, aansluitend redacteur bij ‘Forum‘, tijdschrift van samengevoegde ondernemersvereniging VNO-NCW.

Klik op onderstaande links voor een aantal voorbeelden van artikelen die verschenen in Forum.


Oktober 2000 – december 2007: Oprichter en ‘hoofdredacteur’ van ‘Notariaat Magazine‘, maandblad van de KNB, brancheorganisatie van notarissen en kandidaat-notarissen.

De artikelen in Notariaat Magazine waren dermate spraakmakend dat ze met graagte en grote regelmaat werden overgenomen door dagbladpers, weekbladen en televisieprogramma’s. Een selectie:

Een artikel over problemen tussen erfgenamen uit Notariaat Magazine leidde tot bovenstaand ‘item’ in ‘Editie NL’ van 31 maart 2005.

Januari 2008 – december 2015: Oprichter en opnieuw ‘hoofdredacteur’ van ‘Verf & Inkt’, tijdschrift van de georganiseerde Nederlandse verf- en drukinktindustrie en incidenteel redacteur van Chemie Magazine, tijdschrift van de Nederlandse chemische industrie.


Iets opmerkelijks

In november 2009 gebeurde er iets opmerkelijks. Voor het vaktijdschrift ‘Verf & Inkt’ van de Vereniging van Verf- en Drukinktfabrikanten (VVVF) interviewde ik algemeen directeur Niek Jan van Kesteren van de centrale ondernemingsorganisatie VNO-NCW. Het gesprek ging grotendeels over het belang van aansluiting bij VNO-NCW, maar aan het slot ging Van Kesteren kort in op de mogelijkheid van een kabinet waarin de PVV zitting zou nemen. De VNO-NCW-directeur gaf aan voorkeur te hebben voor een minderheidskabinet boven een kabinet waarvan de PVV deel zou uitmaken. Tot ieders verrassing verscheen het nieuws een dag na verschijning van het tijdschrift op de voorpagina’s van alle dagbladen.

En verder…

In 1988 promotietijdschrift ‘Zoetermeer waar anders’ ontwikkeld en uitgebouwd, en gedurende de hele periode op freelancebasis artikelen geschreven voor kranten (Het Vaderland, Haagsche Courant), tijdschriften (Volvo Journaal, Senior) , (jaar)boeken (‘AbvaKabo in Verzet’) en naslagwerken (‘Kroniek van de 20e eeuw’) en daarvoor interviews gehad met (onder meer) vijfvoudig Tourwinnaar en wereldkampioen Bernard Hinault, secretaris-generaal Jean-Claude Paye van de OESO, de oud-premiers Wim Kok en Ruud Lubbers, PvdA-minister van Financiën Wouter Bos, CDA-minister van Economische Zaken Koos Andriessen, D66-minister van Economische Zaken Hans Wijers, AbvaKabo-voorzitter Jaap van der Scheur, VNO-voorzitter en Eerste-Kamerlid voor D66 Alexander Rinnooy Kan, Tourwinnaar en wereldkampioen Jan Janssen, VVD-prominent Edzo Toxopeus (minister van Binnenlandse Zaken en Commissaris van de Koningin in de provincie Groningen), Fokker-president Frans Swarttouw, PvdA-prominent en directeur van de Nationale Investeringsbank Arie van der Zwan,voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER) Herman Wijffels, voorzitter Wim Dik van de Raad van Bestuur KPN, voorzitter François Périgot van de Nationale Raad van Franse Werkgevers (CNPF), PvdA-Kamerlid Ad Melkert, VVD-minister van Financiën en topman van ABNAMRO Gerrit Zalm, PvdA-fractievoorzitter in de Tweede Kamer Thijs Wöltgens, minister van Economische Zaken van de Duitse Bondsrepubliek Jürgen Möllemann, VVD-minister Annemarie Jorritsma van Economische Zaken, Topman Aart van der Padt van DAF Trucks, KLM-topman Sergio Orlandini, Philips-topman Cor van der Klugt, bisschop mgr. Ronald Philippus Bär van Rotterdam, tweevoudig wereldkampioen wielrennen Freddy Maertens, minister van Justitie, PvdA-lijsttrekker en burgemeester van Amsterdam Job Cohen, ING-topman Wim Scherpenhuijsen Rom, dichter en directeur van het Letterkundig Museum Anton Korteweg, oud-Kamerlid en PvdA-voorzitter Hans Spekman, schrijver en literair recensent Ingrid Hoogervorst, VVD-prominent Frits Bolkestein, directeur Henk Don van het Centraal Planbureau, singer/songwriter Hans Vermeulen, Wiebe Draijer, voorzitter en Kroonlid van de SER en topman van de Rabobank, AKZO-topman Tiede Herrema (gekidnapt door de Ierse terroristische organisatie Provisional Irish Republican Army) en talloze anderen.

Dichter met een hang naar vastigheid

Portret van dichter en directeur van het Letterkundig Museum Anton Korteweg.
Gepubliceerd in Den Haag Centraal in januari 2009.
Klik onder het knipsel op zijn naam voor een pdf-weergave van het interview.

De das bespiedt zijn laatste prooi

Interview thuis bij vijfvoudig Tourwinnaar Bernard Hinault in Quessoy (Bretagne) met ’tolk’ Fred Mahler en fotograaf Wout Steensma, geplaatst in ‘Wielerrevue’ van 31 mei 1985. Klik op de thumbnails voor een groter beeld.

Freddy Maertens: ‘Als het in mijn kop niet goed
was, kon ik niks, zo zit ik nu eenmaal in elkaar’

Interview thuis bij tweevoudig wereldkampioen Freddy Maertens in Rumbeke/Roeselaere (B), geplaatst in ‘Wielrennen Internationaal’ van 8 juni 1988. Klik op de thumbnails voor een groter beeld. (foto’s Klaas Koppe)

Een eeuw in 1200 pagina’s

In de jaren ’90 van de 20ste eeuw leverde ik bijdragen over financieel-economische ontwikkelingen voor de jaaroverzichten van de Kroniek Jaarboeken van uitgeverij Agon. Vervolgens werden die bijdragen, aangevuld met ‘laatste nieuws’, opgenomen in de 1200 pagina’s tellende ‘Kroniek van de 20e eeuw’, een naslagwerk waarin per maand door de eeuw heen politiek, sociaal-economisch, financieel, cultureel en sportnieuws is terug te vinden.
Ik werkte voor dit project samen met Harry van den Tweel, een van de coördinerend redacteuren.

Politieke benoeming
van een bisschop?